Ubezpieczenie szkolne jest obecnie jednym z najczęściej kupowanych – wybierają je rodzice i opiekunowie w trosce o zdrowie i życie swoich dzieci i podopiecznych. Jak działa ubezpieczenie szkolne? Kogo można nim objąć? Jaki zakres ubezpieczenia wybrać, aby kompleksowo chroniło ono dziecko?

Jak działa ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne kierowane jest dla dzieci i młodzieży uczącej się. W teorii jednak ubezpieczenie to może również objąć dzieci w wieku przedszkolnym. Nazwa ubezpieczenia może być nieco myląca – obejmuje ono nie tylko czas spędzony przez dziecko w placówce oświatowej, ale też drogę do niej i z niej, czas po lekcjach, okres wakacji i wyjazdów. Co ciekawe ubezpieczenie pozwala na ochronę dziecka również w czasie lekcji zdalnych. Ubezpieczenie szkolne NNW nie jest obowiązkowe – jako polisa dodatkowa daje ono możliwość dopasowania pakietu ochrony do aktualnych potrzeb. W związku z tym również cena takiego ubezpieczenia nie jest stała. Zakres ochrony obejmuje przede wszystkim uszczerbek na zdrowiu, zdarzenia losowe, śmierć ubezpieczonego, ale też możliwość uzyskania jednorazowego świadczenia w przypadku pogryzienia przez psa, ukąszenia przez żmiję, użądlenia, ugryzienia przez kleszcza (jeśli w wyniku ugryzienia wykryto boreliozę).

Ubezpieczenie szkolne – jakie są jego zalety?

Ubezpieczenie szkolne to przede wszystkim gwarancja, że możliwe stanie się uzyskanie pomocy finansowej w przypadku wypadku dziecka – to olbrzymi atut! Ubezpieczenie szkolne pozwoli na pokrycie kosztów leczenia, ale również kosztów rehabilitacji niezbędnej do powrotu do zdrowia. Warto również wspomnieć, że możliwe jest też pokrycie kosztów nauki w domu, kiedy dziecko w wyniku choroby nie jest w stanie uczestniczyć w normalnych zajęciach w szkole.

Comments are closed.

umie.com.pl https://artexint.com.pl/ogrzewacz-tarasowy-i-ogrodowy-sekret-przytulnych-wieczorow-na-swiezym-powietrzu/ orzwnetrze.com.pl