O ubezpieczeniach szkolnych mówi się najczęściej na początku roku szkolnego – wtedy właśnie w szkołach na zebraniach rodzice są informowani, że mają możliwość wykupienia ubezpieczenia dla dziecka w ramach ubezpieczeń grupowych. Warto wiedzieć, że taki rodzaj polisy nie jest obowiązkowy – możliwe jest samodzielne zainteresowanie się polisą indywidualną dla dziecka.

Czy warto wykupić ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne to polisa dedykowana dzieciom i młodzieży uczącej się. Warto wiedzieć jednak, że takie ubezpieczenie może być zakupione dla dziecka tuż po urodzeniu. Górną granicą wieku dla tego typu polisy jest 26 lat. Ubezpieczenie szkolne oferowane jest często na początku nowego roku szkolnego – wielu rodziców korzysta z te opcji, nie zwracając jednak uwagi na fakt, że często warunki ubezpieczenia nie są dobre, a gwarantowane kwoty są niskie. Dobrym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji zainteresowanie się indywidualnym ubezpieczeniem, w przypadku którego możliwe jest zwiększanie kwot gwarantowanych i rozbudowanie ubezpieczenia o konkretne klauzule.

Jak działa ubezpieczenie szkolne? Okazuje się, że działa ono zarówno w szkole i podczas wycieczek szkolnych, w drodze do i ze szkoły, ale też w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych, wakacji.

Jak działa ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne pozwala na uzyskanie odszkodowania finansowego w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku czy też śmierci ubezpieczonego dziecka. Warto jednak pamiętać, że podstawową polisę można rozszerzyć o dodatkowe klauzule. Dzięki nim zyskuje się np. zwrot kosztów poniesionych na zakup czy wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, zakup okularów korekcyjnych. Ubezpieczenie pozwala również na odzyskanie pieniędzy poniesionych na korepetycje w domu dziecka, jeśli w wyniku wypadku nie mógł on uczęszczać do szkoły.

Comments are closed.